ec

ec

9 Temmuz 2014 Çarşamba

ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu'nun Türkiye'de Perakende Sektörüne Genel Bakış Çalışması Yayınlandı.

ERP Komitesinin vizyonu “Şirketlerin verimlilik artışı gereksinimleri ve geleceğe dair yatırımları doğrultusunda, kurumsal yönetim sistemlerini oluşturmaları ve geliştirmeleri için gerekli bilgilere ulaşmalarını sağlamak, destekleyici ve geliştirici hizmetler üretmek ve bunları güncel tutmalarına yardımcı olmak” olarak ifade edilebilir. Bu vizyon çerçevesinde 2012-2015 periyodunu kapsayan faaliyet planı kapsamında, stratejik amaçlar saptanmıştır.

Adım Adım BI Semineri 24 Temmuz Tarihinde Düzenleniyor.

 
Adım Adım BI,  BI Komitesinin akademisyen ve yönetim danışmanları desteğinde oluşturduğu bir programdır. Seminer, Analiz, Teknik Gezi, Terapi vs aktiviteleri içermektedir.  Program adımları öncelikle istanbul'da başlayacak ancak diğer şehirlerde devam ediyor olacaktır.

Adım Adım CRM Semineri 24 Temmuz Tarihinde Düzenleniyor.

 

Adım Adım CRM,  CRM Komitesinin akademisyen ve yönetim danışmanları desteğinde oluşturduğu bir programdır. Seminer, Analiz, Teknik Gezi, Terapi vs aktiviteleri içermektedir.  Program adımları öncelikle istanbul'da başlayacak ancak diğer şehirlerde devam ediyor olacaktır.