DDMRP (Talebe Dayalı Envanter Yönetimi) ve Doğru Yol Gösteren Akıllı Metrikler Semineri 16 Eylül’de SCM Komitesi Tarafından Düzenleniyor.


Yeni normlar yeni yaklaşımları kaçınılmaz kılar, siz hazır mısınız?

Şirketlerin karlılıkları tüm süreçlerinde malzeme ve bilginin düzenli ve hızlı akışı ile doğrudan ilgilidir. Hedef tüm tedarik zinciri boyunca akışı uyumlu yönetmek ve hızlandırmaktır. Günümüzün karmaşık dünyasında bir yandan 70’li yıllardan kalma MRP teknikleri malzeme akışının yönetimini imkansız kılarken diğer yandan maliyet odaklı lokal metrikler şirket içinde karar verme noktalarında hataya neden olmaktadır. Günümüzde hemen hemen tüm işletmelerin ortak sorunu olan bu konunun çözümü daha az stok yatırımı ile daha yüksek elde bulunabilirliği sağlayan Talebe Dayalı Envanter Yönetimi (DDMRP- Demand Driven MRP) dünyasına geçiş ile mümkün olabilecektir. Bu geçişten sonra ilk yapılması gereken ise yönetimde akışı teşvik eden ve sürdürülebilirliğini sağlayan akıllı metriklere geçmek (Smart Metrics) ve tüm KPI’ları yeniden tanımlamaktır.

Kocaeli Kurumsal Dönüşüm Farkındalık Günü 23 Ağustos'ta Kocaeli Sanayi Odası'nda Düzenlendi.


23 Ağustos 2017, Çarşamba günü 14:00 ile 17:30 saatleri arasında Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen ve moderatörlüğünü Polin Su Parkları Teknik Birimler Direktörü Sn. Özkan Sur’un yaptığı, Zobu Danışmanlık Genel Müdürü Hakan Zobu, Gemba Akademi Yalın Yönetim Danışmanı Emin Taner, Polin Su Parkları Teknik Birimler Direktörü Özkan Sur, Katipoğlu Danışmanlık Proje Yöneticisi Yağmur Katipoğlu, Kromel Genel Müdürü Fatih Üreten, Entovest Arge Sorumlusu Gökhan Ayan, Bilge İnoks Bilgi Sistemleri Yönetimi Müdürü İbrahim Ünal, ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü M. Göker SARP’ın konuşmacı olarak yer aldığı Kocaeli Kurumsal Dönüşüm Farkındalık Günü’nde Dijital Dönüşüm, Kurumsallaşmanın Önemi, Kurumsal Yazılımlar ve Süreçlerde Yalın Dönüşüm ile ERP Projeleri Başarı Hikayeleri konuşuldu.