Beyaz Eşya Ana ve Yan Sanayi’nde Dijital Dönüşüm ve Verimlilik Yol Haritası Konferansı, Kurumsal Dönüşüm Platformu Tarafından HEFI’de Düzenlendi.


Beyaz Eşya Ana ve Yan Sanayi’nde Dijital Dönüşüm ve Verimlilik Yol Haritası Konferansı, 21 Haziran 2018
BEYSAD, TÜSAYDER ve KOSGEB tarafından desteklenen HEFI Beyaz Eşya Ana ve Yan Sanayi Fuarı SUBCONTURKEY’in katkılarıyla 20-23 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Fuar sırasında 21 Haziran Perşembe günü ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından Beyaz Eşya Ana ve Yan Sanayi’nde Dijital Dönüşüm ve Verimlilik Yol Haritası Konferansı düzenlendi.

DDMRP (Talebe Dayalı Envanter Yönetimi) ve Doğru Yol Gösteren Akıllı Metrikler Semineri 16 Eylül’de SCM Komitesi Tarafından Düzenleniyor.


Yeni normlar yeni yaklaşımları kaçınılmaz kılar, siz hazır mısınız?

Şirketlerin karlılıkları tüm süreçlerinde malzeme ve bilginin düzenli ve hızlı akışı ile doğrudan ilgilidir. Hedef tüm tedarik zinciri boyunca akışı uyumlu yönetmek ve hızlandırmaktır. Günümüzün karmaşık dünyasında bir yandan 70’li yıllardan kalma MRP teknikleri malzeme akışının yönetimini imkansız kılarken diğer yandan maliyet odaklı lokal metrikler şirket içinde karar verme noktalarında hataya neden olmaktadır. Günümüzde hemen hemen tüm işletmelerin ortak sorunu olan bu konunun çözümü daha az stok yatırımı ile daha yüksek elde bulunabilirliği sağlayan Talebe Dayalı Envanter Yönetimi (DDMRP- Demand Driven MRP) dünyasına geçiş ile mümkün olabilecektir. Bu geçişten sonra ilk yapılması gereken ise yönetimde akışı teşvik eden ve sürdürülebilirliğini sağlayan akıllı metriklere geçmek (Smart Metrics) ve tüm KPI’ları yeniden tanımlamaktır.