Çalışma Grubu: Yeni Türk Ticaret Kanunu


çALIŞMA gRUBU konusu:
YENİ TTK ve  GEREKLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISI

Yeni TTK’nın, ERP , Finans Sistemler, Karar Destek - İş Zekası (BI), elektronik iş (B2B) ve elektronik ticaret (B2C) uygulamalarının kullanımına etkileri, TTK’ya göre belirlenen altyapısı ve yasal zemin, mevcut uygulamaların revizyonu ve yeni BT yapısının kurumlara sağladığı avantajlar, kolaylıklar.

Çalışma Grupları hakkında bilgi almak ve TTK Çalışma Grubunda yer almak için lütfen.