İhale:Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) SAP Yazılımı ve Uygulama ihalesi


İhale tarih (08.05.2012) ve saatine (15:00) kadar ihalenin yapılacağı adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TREDAŞ Genel Müdürlüğü, Hürriyet Mah. Tepebaşı Sok. No:10 Tekirdağ adresine elden teslim edilebileceği gibi e-posta yoluyla da gönderilebilir.

İsteklilerin ihale dokümanını, TREDAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Ticaret Müdürlüğü’nden bedeli karşılığında almaları gerekmektedir.


İhale dokümanı, 1.000 TL (Türk Lirası) karşılığı TREDAŞ Genel Müdürlüğü, Satınalma ve Ticaret Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. İhale dokümanın e-posta yoluyla da satın alınması mümkündür. E-posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 1.000 TL (Türk Lirası) doküman bedelini TREDAŞ Genel Müdürlüğü İşbankası Başkent Kurumsal Şubesi nezdindeki TR78 0006 4000 0014 3990 0467 04 iban no’lu hesaba yatırmak zorundadır. E-posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve ihale dokümanın gönderileceği e-posta adresini TREDAŞ’ın ihale@tredas.com.tr adresine ihale tarihinden en az 1 gün önce göndermek zorundadır.

TREDAŞ kamu kurum ve kuruluşu niteliğini haiz olmadığından Kamu İhale Mevzuatına tabi olmayıp, işbu ihale de Kamu İhale mevzuatı kapsamında yapılmamaktadır.