ERP Komitesi - ERP Pazarı Çalışma Grubu: ERP üreticileri, çözüm ortakları ve kullanıcı düşünceleri - II

Dünyada 90’lı yıllarda üretim planlama sistemlerini desteklemek amacıyla ortaya çıkan ERP uygulamaları, zaman içerisinde sadece şirket operasyonlarının yönetildiği entegre bir uygulama yazılımı olmaktan çıkarak, bugün kurumların ürettikleri tüm değer zinciri ile etkin iletişim kurabilen bir sistem haline geldi. 


“ - ERP Pazarı, dünya genelinde belirli bir kullanım yaygınlığına ulaşmış durumda, Türkiye’de şirketlerdeki ERP kullanımı ise halen beklenen, hayal edilen düzeylerde değil.”
 

Türkiye’de henüz büyük şirketlerin tamamı ERP kullanmıyor, Kobiler ’de kullanım oranı daha düşük ve  küçük ölçekliler firmalarda ise nadiren ERP kullanan firmalara rastlayabiliyoruz. 
Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun 2 000’li yılların başına  kadar sınırlı kalması, henüz endüstri topluluğu yolculuğumuzun başlarında olmamız, Türkiye’deki mevcut dış kaynaklı sermayenin azlığı, firmaların Kurumsal İş Çözümlerine kanalize ettikleri finansal kaynaklarının sınırlı olması, ERP sistemlerinin Türkiye’de yaygınlaşmasını  yavaşlatmış ve geciktirmiştir. Bu koşullara rağmen, Yurtiçi ve Yurtdışı kaynaklı olarak, ERP çözümlerinin firmalara sağladığı katkılar ve alınan sonuçların duyulması ile son yıllarda Türkiye’de ERP kullanımının gelişimi hızlanmıştır.

Henüz doygunluğa ulaşmayan bu pazardaki , yerli ve yabancı bir çok üreticinin Pazar araştırmalarına bakışlarını, pazar payları ile ilgili düşüncelerini paylaşacakları, bilgi alış verişinde bulunacakları ERP Pazarı Çalışma Grubu duyurusu Ekim ayı içinde yapılmıştı. Çalışma grubundaki komite üyelerinden  Microsoft Dynamics Grup Lideri Arzu Türker,  Dynamics Ürün Müdürü Mesut Mert, Netsis Kurumsal Çözüm Ortağı - Dengenet Proje ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Özgür Doğan, Mir Yazılım Satış Müdürü Emre Erman ve Kocaer Haddecilik İş Geliştirme Sorumlusu Sermet Durmaz' ın Pazar Araştırmaları ve dağılımları ile ilgili düşüncelerini 2. yazımızla sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.
 

Microsoft Dynamics Grup Lideri Arzu Türker
ERP Üretilerinin cirosu, özellikle biriken bakım gelirleri sebebiyle net ciro olamıyor. 5 senedir satış yapan firma ile 25 senedir satış yapan firmanın yıllık cirosunda bakım payları elbetteki bir değil. Pazarda, o yıl yapılan yeni proje sayısı da dikkate alınmalı.
 
Dynamics Ürün Müdürü Mesut Mert
 
“ERP pazar araştırmaları yapılırken sadece üreticinin cirosu değil, aynı zamanda kullanıcı memnuniyeti, yeni müşteri sayısı ve müşteri bağlılığı gibi kriterler de dikkate alınmalı.”
 
Netsis Kurumsal Çözüm Ortağı - Dengenet Proje ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Özgür Doğan
 
90’lı yıllar sonrasında kurumsal işletmelerde ki Erp altyapısının kaçınılmaz bir hale gelmesinden dolayı Erp pazarının genişlemesi gerçeği ortaya çıkmıştır. Genişleyen bu Pazarın ölçümlenmesi ve Pazar paylarının ortaya çıkması konusunda hem yerli ve yabancı erp üreticileri hem de araştırma şirketlerinin farklı metodolojilere göre yorumları mevcuttur. Ancak bu yorumların ; ciro ve müşteri sayısı gibi  değerlere sınıflandırmaları pazarın gerçek dağılımını göstermeye yardımcı olamamamıştır. Dolayısıyla öncelikli ihtiyaç erp kavramının tanımlanması ve paralel olarak erp yazılımları arasında bağımsız otoritelerce sınıflandırmaların yapılması gerekmektedir. Yapılacak sınıflandırma çalışmalarının ardından ulaşılabilecek gerçekçi sonuçlar:
 
Yerel Erp pazarının büyüklüğü,
 
Erp pazarının sektörel dağılımları,
 
gelecek yıllara ait öngörü rakamları,
 
Erp yazılımları arasında ki pazar dağılımları olarak yapılabilecektir.
 
Sınıflandırma / akreditasyon operasyonları yapılmadan, ciro/müşteri sayısı gibi rakamlar bazında yapılan geleneksel araştırmalar sonuçlarının ardından Erp nedir? Ve  Erp yazılımlarının özellikleri nelerdir? tartışmaları her zaman gündemde kalacaktır.
 
 
 
 Mir Yazılım Satış Müdürü Emre Erman
 
Erp pazarın da öncelikle yapılması gereken, Erp’nin ne olduğunu son kullanıcıya doğru anlatmakla ve bilgilendirmekle yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü son kullanıcılar Erp denildiğinde akıllarında  hala paket program kullanacakları geliyor ve  Erp dünyasının büyüklüğünü hayal edemiyorlar. Onların bir şekilde Erp’nin şirketle beraber yaşayan bir platform olduğunu ve hayal ettikleri her şeyi bu platform üzerinde yapabileceklerini hatırlatmamız gerektiğinin kanaatindeyim.  Yapılması gereken bu bilincin son kullanıcıya verilmesidir.
 
 
Kocaer Haddecilik İş Geliştirme Sorumlusu Sermet Durmaz
 
ERP konusunda bir pazar araştırması yapabilmek için,
 
Öncelikle ERP kullanan firmaları sektörel bazda sınıflandırmak,  sınıflandırılan firmalarında önceliğinin tespit edilmesi  yapılacak işlerin en başında gelmelidir. (bir hizmet sektöründe öncelik sunulan hizmette ise üretim firmasında öncelik ürünün kalitesi olmalıdır gibi )
 
Bahsedilen sektör ayrımından  sonra ise değerlendirme 2 ye ayrılmalı(yönetimsel, teknik) yönetimsel anlamda değerlendirmede her modül (bölüm) için ayrı ayrı yapılmalı (yönetimsel anlamda direk ilişkili bölümün sektörün önceliği göz önüne alınmalı)
teknik değerlendirmenin ise  Bilgi Teknolojilerinin verdiği bilgilerden oluşturulması yeterli gelecektir.
 
Firma için oluşturulan 2 rapor birleştirilirse ve sektör bazlı önceliklerin(yönetimsel araştırmada yapılan bölüm anketi) daha fazla ağırlığı olması sağlanırsa gerçekten tam bir araştırma olacağına inanıyorum.