Kobiler için Kurumsal Çözüm Önerileri Kitap projesi başladı.

Bu projede yer alacak konular arasında ERP, İş zekası, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretimden Veri Toplama, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi,Kurumsallaşma, Yeniden Yapılanma, Bütçe Yönetimi, Bakım, CAD/CAM, Tedarik Zinciri Yönetimi, OT/VT, Güncel Çözüm Konuları (e-fatura, e-defter, e-arşiv vs) ve Bulut Teknolojileri gibi konular olacak.

128 sayfa olarak hazırlanacak bu kitap Kobi Efor dergisi ile birlikte Türkiye çapındaki 15.000 kobiye ulaşacak.

Kurumsal Çözüm üreticisi ve hizmet sağlayıcısı firmalar, Kobilerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler, yönetim & bilişim danışmanları, kurumsal çözüm kullanıcılarının beraber oluşturacağı bu çalışma diğer dönemlerde tekrar edilecek.


Kitap minimum 10 bölümden oluşacak, bölümlerde kobilerin kendilerinin tanımladığı temel sorunlara yönelik kurumsal çözüm önerileri, kullanıcı tecrübeleri, danışmanlık uygulamaları ve akademik açılımlar yer alacak.