İhale: Gençler Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Üretim Kaynak Planlama Yazılımı Hizmet Alımı


Sözleşme Makamının;
a)      Adı / Unvanı : Gençler Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
b)      Adresi : Afyonkarahisar Ankara karayolu 15.Km 03200 İscehisar/Afyonkarahisar
c)       Telefon numarası : 0272 3412728
d)      Faks numarası : 0272 3414607
e)      Elektronik posta adresi : genclermermer@hotmail.com
f)       İlgili personelinin adı-soyadı / unvanı : Yüksel Çelikten Yönetim Kurulu Başkanı
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. 
İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu işin;a)      Projenin Adı: Bej Mermer Plakaları Ortopedi Hastanesi
b)      Sözleşme kodu: 2010 ptc01-a8p1k
c)       Fiziki Miktarı ve türü: Alınacak hizmetin içeriği aşağıda verilmiştir 
Üretim Kaynak Planlama Yazılımı ve Modüller (20 Kullanıcılı)
Temel İş Uygulamaları Yönetimi
Finans Yönetimi
Malzeme Yönetimi
Satış ve Satınalma Sipariş Yönetimi
Sabit Kıymetler Yönetimi
Satınalma Talep/Teklif Yönetimi
Nakit Akış Yönetim
Üretim Yönetimi (MRP II)
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bakım Onarım Yönetimi
Diğer Özellikler  
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Eğitim uygulama Danışmanlık Hizmeti
Personelin kurumsal kaynak planlama için eğitimi
d)      İşin / Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Afyonkarahisar fabrika idari ve üretim binası
e)      Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: 
İhaleye ilişkin bilgiler  
a)      İhaleye ilişkin bilgiler;  
İhale usulü: Açık İhale Usulü 
b)      İhalenin yapılacağı adres: Afyonkarahisar Ankara karayolu 15.Km 03200 İscehisar/Afyonkarahisar  
c)       İhale tarihi:12/04/2012
d)      İhale saati: 11:00
İhale dosyasının görülmesi ve temini
İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almak zorunludur.

İstekli ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir: 
a)      Tekliflerin sunulacağı yer: Afyonkarahisar Ankara karayolu 15.Km 03200 İscehisar/Afyonkarahisar
b)      Son teklif verme tarihi (İhaletarihi) :12/04/2012                                                                                   
       Son teklif verme saati (İhale saati) : 11:00