ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu'nun Türkiye'de Perakende Sektörüne Genel Bakış Çalışması Yayınlandı.

ERP Komitesinin vizyonu “Şirketlerin verimlilik artışı gereksinimleri ve geleceğe dair yatırımları doğrultusunda, kurumsal yönetim sistemlerini oluşturmaları ve geliştirmeleri için gerekli bilgilere ulaşmalarını sağlamak, destekleyici ve geliştirici hizmetler üretmek ve bunları güncel tutmalarına yardımcı olmak” olarak ifade edilebilir. Bu vizyon çerçevesinde 2012-2015 periyodunu kapsayan faaliyet planı kapsamında, stratejik amaçlar saptanmıştır.

Bu anlamda, perakende sektörüne özel bu yayının oluşturulmasında katkıda bulunan akademisyen üyemiz Dr. Fırat Sarı’ya kıymetli görüşlerini bizimle paylaştıkları ve yayının hazırlanmasına öncülük ettikleri için en derin teşekkürlerimizi sunarız.