Türkiye Mütahitler Birliği ve ERP Komitesi İşbirliği ile İnşaat Sektörü'nde ERP Uygulamaları Semineri ve Paneli, 14 Ekim tarihinde düzenleniyor.

Günümüzde müteahhitlik dahil olmak üzere tüm sektörlerde rekabet gücüne sahip olmanın temelinde sektördeki diğer firmalardan daha etkin ve verimli çalışabilmek yatmaktadır.

Operasyonel verimliliği arttıran ortak bir çalışma ve denetleme düzeni oluşturulmasına yönelik çalışmalarda Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) sistemi son dönemde giderek yaygınlaşmaya başlayan bir sistem olmaktadır. ERP sistemleri firmalara, operasyonel etkinlik ve daha iyi karar verebilme, bilgiye hızlı erişim gibi getiriler sağlayarak şirketin rekabetçi olması için fırsat sunan bir enstrüman olarak ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle, TMB, ERP sistemlerinin sunduğu stratejik önem konusunda üye firmalarındaki farkındalığı artırmak amacıyla ERP Komitesi işbirliği ile seminer, panel ve grup toplantıları düzenlenmekte, çeşitli yayınların hazırlanması hedeflenmekte olup bu konu ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.


ERP Komitesi Hakkında
ERP Komitesi Türkiye’deki ERP kullanıcıları, akademisyenler, yönetim danışmanları, stratejistlerin yanı sıra ticaret, sanayi ve hizmet sektöründeki kuruluşlar ile iş uygulamaları sektöründe faaliyet gösteren firma ve organizasyonlar arasında bir iletişim merkezi olmak amacıyla 13 Şubat 2012 tarihinde kurulmuş olup, halen 8,000’den fazla bireysel ve kurumsal üyesi bulunmaktadır. ERP Komitesi, operasyonel verimlilik hedeflerinde başarıya ulaşılabilmesini teminen çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri yürütmektedir.

ERP Komitesi ve İnşaat Çalışma Grubu Hakkında
ERP Komitesi bünyesinde yer alan ve inşaat sektöründe çalışan kişilerin yer aldığı Çalışma Grubu 2012 yılında kurulmuştur. İnşaat Çalışma Grubunda, inşaat sektöründe ERP projelerinde proje yöneticiliği yapmış, ERP seçimi, ERP projesi ön hazırlıklarında ve ERP çözümlerinin incelenmesinde uzun yıllara dayalı tecrübeleri olan kişiler yer almaktadır.


TMB ile ERP Komitesi tarafından, bu bağlamda ilk olarak 14 Ekim 2015 tarihinde “İnşaat Sektöründe ERP Uygulamaları” başlığı ile bir seminer ve panel, 17 Kasım 2015 tarihinde yine aynı salonda “ERP Komitesi İnşaat Çalışma Grubu Toplantısı” düzenlenerek mevcutta ERP kullanan firmalar ile ERP adayı inşaat firmalarını bir araya getirerek konuya ilişkin bilgilendirme yapılması ve deneyim paylaşım ortamının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

14 Ekim tarihindeki İnşaat Sektöründe ERP Uygulamaları seminer ve paneli TMB üyelerine yönelik düzenlenmektedir. Katılımcılardan TMB üyesi olma koşulu aranacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder