Orman Genel Müdürlüğünün yürüttüğü BT Projeleri


OGM’nin yürüttüğü BT projeleri hakkında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (İMİ) Bilgi İşlem Şube Müdürü Ercan Kaptanoğlu, bilgi verdi.


Önümüzdeki dönemde gündeme getirip uygulamaya koyacağımız yeni BİT projeleri.

Fizibilite Etüdü Raporu sonucunda Orman Bilgi Sistemleri (ORBİS) önceliklendirilerek, Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi , Ağ Altyapısı Geliştirme ; Kurumsal Hizmet Envanterinin Yönetimi ve EDYS Yaygınlaştırma ve 4. Kurumsal Kaynak Planlama bileşenleri olmak üzere 4 ana başlık belirlendi.

ORBİS projesinin temel bileşeni olan Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında, seçilecek bir bölgede pilot envanter çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma ile ülkemizdeki tüm özel ve resmi orman alanlarının envanterinin ayrı ayrı izlenebileceği ve yönetilebileceği bir yönetim bilgi sistemi oluşturulacak. Türkiye için uygun dinamik yapıda bir Ulusal Orman Envanteri modelinin belirlenmesini amaçlayan sistemle, ülkemizdeki orman kaynağı bileşenlerinin zamanında, doğru, tekrarlanabilir ve dolayısıyla sürdürülebilir bir şekilde elektronik ortama aktarılması ve
değerlendirilmesi sağlanacak.Ağ altyapısının geliştirme çalışmalarıylaTürkiye’nin tüm illerinde bulunan toplam
218 orman işletme müdürlüğüne ait olan 190 binanın ve/veya müstakil binası bulunan 690 orman işletme şefliği binasının ağ altyapısının kurulması veya iyileştirilmesi amaçlanıyor.

 Ayrıca Kurumsal Hizmet Envanterinin Yönetimi ve EDYS’nin elektronik ortamda tesis edilmesi, yaygınlaştırılması ve de bilgi güvenliği altyapısının tesis edilerek OGM çerçevesinde ISO 27001 standardına uygun bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin oluşturulması hedefleniyor. Yine bu yıl başlayıp 2014’te tamamlanması planlanan dönemde Kurumsal Kaynak Planlaması yapılacak. Bu kapsamda Orman Ürünleri Üretim ve Satış Zinciri, İnsan Kaynakları ve Eğitim ile Yönetim Sistemi; Taşınmaz Yönetimi Bilgi Sistemi ve Orman Yangınları Yönetim Sistemi’nin iyileştirilmesi
faaliyetleri yürütülecek.

Yazının devamı