Sempozyum Duyurusu

Türkiye'de Su, Elektrik, Doğalgaz alanlarında sayaç okuma operasyonları ve bu süreçlerin kurum içi sistemler ile entegrasyonu hakkında sektörün önemli kurumlarını bir araya getirmek amacıyla bir sempozyum düzenleniyor.Kapsamı :
 • El terminalleri ile online/offline sayaç okuma operasyonları.
 • Mobil el terminalleri uygulamaları ve bu alanda sahada kullanılan teknolojiler.
 • Abone, Tahakkuk, Tahsilat alt yapıları ve kurum içi sistemler ile entegrasyonu.
 • GPS Küresel Konumlandırma Sistemi ile elde edilen veriler ve bu veriler ışığında hazırlanan analizler.
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile okuma operasyonlarının entegrasyonu.
 • Web tabanlı online harita uygulamaları ile saha faaliyetlerinin anlık takibi.
 • Hayali okumanın önlenmesi ve gerçek zamanlı personel takibinin sağlanması için kullanılan sistemler.
 • Elektrik, su ve doğalgaz idarelerinin/firmalarının bünyelerindeki abonelerinin adreslerini, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Ulusal Adres Veritabanı(UAVT) Sistemine uyarlama çalışmaları.
 • 3G GSM iletişim alt yapılarının, okuma operasyonlarına getirdiği avantajlar.
 • Akıllı Sayaçların uzaktan okunmasının operasyonel verimliliğe etkileri.
 • Islak İmza yerine Mobil İmza kullanarak kağıttan ve zamandan tasarruf.