İSKİ'nin, 2012 Yılındaki IT Projeleri


Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından yatırımı planlanan İSKİ Atıksu SCADA Projesi 2. Kısım - Atıksu Tesisleri Otomasyonu Projesi
Proje Tutarı : 12.000.000 TL, 2012 yılında yapılacak yatırım tutarı: 3.000.0000 TL

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından yatırımı planlanan Atıksu SCADA Üniteleri Tesis Edilmesi İle Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi Faaliyetleri Projesi
Proje Tutarı : 4.000.000 TL, 2012 yılında yapılacak yatırım tutarı: 3.000.0000 TL

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından yatırımı planlanan Varlık Yönetim Sistemi Projesi
Proje Tutarı : 4.000.000 TL, 2012 yılında yapılacak yatırım tutarı: 2.000.0000 TL


İSKİ 2012 Yılı Yatırım Programı