Yayın: KOBİ’lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayınlanan çalışmada ERP sistemi ve bu sistemin kurulumu aşamasında izlenmesi gereken proje süreçleri ele alınmış ve gerçekleştirilen anket çalışmasıyla KOBİ’lerin ERP kullanım düzeyleri ve verimliliklerine etkisi izlenmiş.Ayrıca firmaların ERP’ye geçiş aşamasında bir ERP projesinde yer alması gereken adımları gerektiği biçimde yerine getirip getirmediklerini ve ERP sisteminden beklenen stratejik avantajların sağlanmasıyla bu adımların uygulanması arasındaki ilişkinin varlığı sorgulanmış.

KOBİ’leri ERP kullanım düzeyleri ve verimliliklerine etkisi üzerine yapılan araştırmanın amacı; çalışmaya katılan firmaların profilini, herhangi bir ERP sistemi kullanıp kullanmadıklarını, herhangi bir ERP sistemi kullanmıyorlarsa nedenlerini, ileriki dönemlerde bir ERP sistemine geçmeyi düşünüp düşünmediklerini, ERP sistemi kullanıyorlarsa başarıyla uyarlayıp uyarlamadıklarını, hangi ERP modüllerini kullandıklarını, ERP’ye geçiş aşamasında bir ERP projesinde yer alması gereken adımları gerektiği biçimde yerine getirip getirmediklerini ve bir ERP sisteminden beklenen stratejik avantajları sağlayıp sağlayamadıklarını belirlemek üzerine.


Kullanılan ERP yazılımların firma performansı üzerindeki etkilerini ve başarısını araştırmaya yönelik olarak toplam 154 anket değerlendirmeye alınmış.ERP sistemleri konusuyla ilgili araştırmacı ve uygulayıcılara yararlı olması için VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayınlanan bu çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.