ERP Komitesi, akademisyenleri ve yönetim danışmanlarını göreve çağırıyor.


ERP Komitesi, yürüttüğü farkındalık ve bilinçlendirme kampanyaları kapsamında çalışmalarına katılıp, destek vermesi için akademisyenleri ve yönetim danışmanlarını göreve çağırıyor.

ERP Komitesinin vizyonu “Şirketlerin verimlilik artışı gereksinimleri ve geleceğe dair yatırımları doğrultusunda, kurumsal yönetim sistemlerini oluşturmaları ve geliştirmeleri için gerekli bilgilere ulaşmalarını sağlamak, destekleyici ve geliştirici hizmetler üretmek ve bunları güncel tutmalarına yardımcı olmak” olarak ifade edilebilir. Bu vizyon çerçevesinde 2012-2014 periyodunu kapsayan Stratejik Faaliyet Planı kapsamında, stratejik amaçlar saptanmış ve komite kurullarını harekete geçirmiştir.

ERP Komitesi, Akademisyenler ve Yönetim Danışmanlardan oluşan kurulunda Türkiye’deki firmaların kurumsallığı, kurumsal yönetim sistemlerine olan yakınlığı, operasyonel verimlilik konularını masaya yatırmak ve çözüm önerileri geliştirmek, aksiyonlar belirlemek üzere yakında bir araya geliyor olacak.

ERP Komitesi’nin faaliyete geçiyor olan diğer kurulu ise ERP kullanıcılarının sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı ERP kullanıcıları kurulu. 07 Mayıs 2012 tarihinde faaliyetlerine başlayan ERP üreticilerinin ve hizmet sağlayıcılarının buluştuğu ERP üreticileri ve hizmet sağlayıcıları kurulu çalışmalarına devam ediyor.

ERP Komitesi, işbirlikleri ve iletişim platformu olma özelliği sayesinde kurumlar farklı politikalara sahip olsa da yönetim sistemleri oluşturma, verimlilik artışı ve operasyonel mükemmellik için anlayış ve kuralların birlikte oluşturulmasına zemin teşkil etmek üzere Şubat 2012 tarihinde kuruldu ve 1.800’den fazla bireysel ve kurumsal üyesi var.


Akademisyenler ve Yönetim Danışmanları Kuruluna katılmak için lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz!