Kurumsal Çözüm Önerileri Rehberi Yayınlandı.


Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan bilgi ve iletişim teknolojileridir. Günümüzde bilişim teknolojileri ve kurumsal çözümler tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin ve değişimlerin olduğu bir alan özelliğindedir. Bu nedenle, bu alanda doğru zamanda, doğru yatırımların yapılması, aksatılmadan sürdürülebilmesi ve kalitesinin arttırılması için doğru planlamaların yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Bu unsurlar dikkate alınarak, ERP Komitesinin vizyonu “Şirketlerin verimlilik artışı gereksinimleri ve geleceğe dair yatırımları doğrultusunda, kurumsal yönetim sistemlerini oluşturmaları ve geliştirmeleri için gerekli bilgilere ulaşmalarını sağlamak, destekleyici ve geliştirici hizmetler üretmek ve bunları güncel tutmalarına yardımcı olmak” olarak ifade edilebilir. Bu vizyon çerçevesinde 2012-2014 periyodunu kapsayan Stratejik Faaliyet Planı kapsamında, stratejik amaçlar saptanmıştır.


 Bu stratejik amaçlar doğrultusunda ERP Komitesi & Kurumsal Dönüşüm Platformu, bireysel ve kurumsal üyelerinin katkılarıyla hazırlanan bu çalışmayla Kurumsal Başarı Hikayeleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, Kobi Efor dergisi tarafından dağıtılan ve tüm şirketlerin istifadesine sunulan bir kaynak, referans doküman niteliği taşımaktadır ve çeşitli planlama, strateji geliştirme ihtiyaçlarına da cevap vermektedir.

 Bununla beraber, ERP Komitesinin yaygınlaşması neticesinde artış gösterecek olan işbirlikleri ve iletişim platformu olma özelliği sayesinde kurumlar farklı politikalara sahip olsa da yönetim sistemleri oluşturma, verimlilik artışı ve operasyonel mükemmellik için anlayış ve kuralların birlikte oluşturulmasına zemin teşkil ediyor olacaktır.

 Kurumsal Çözümler Önerileri Rehberi, Mayıs ayında ERP Komitesi tarafından Kobi Efor’un katkılarıyla yayınlandı. Bu rehberde, 100’e yakın kurumsal çözüm önerisi ile üretim, stok yönetimi, maliyetlendirme, insan kaynakları, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, veri toplama, şirket karnesi, talep tahminleme, bütçe, proje yönetimi, efatura, edefter, mobil teknolojiler ve güncel teknolojik konularda çözüm geliştiren 40 çözüm üreticisi firmanın, akademisyen ve yönetim danışmanlarının ve kurumların katkılarıyla hazırlandı.

Rehberde yer alan şirketler, şirket künyeleri, şirket yöneticilerinin, iş ortaklarının  iletişim bilgileri, ürün sorumlularının iletişim bilgileri ile yer aldılar.

Ayrıca, her bölümde yer alan ilgili makaleler ve yazılar kurumsal çözüm kullanıcılarına yol gösterecek niteliktedir. Bu yönüyle kurumsal çözüm arayışında olan firmalar için güncel bir kaynak ve rehber olma özelliğinde olan 3. Yayınımız olan “Kurumsal Çözüm Önerileri “ rehberini hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.