ERP sistemlerinin kurumlarda oluşturduğu stratejik etki araştırması

En az 30 son kullanıcının araştırmaya katıldığı kurumlarda, ilgili kuruma özel olarak ERP kullanımı değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Bu rapor sayesinde kurum yöneticileri, çalışanların ERP sisteminden duydukları memnuniyeti, çalışanların iş performansları ile ERP sistemini nasıl ilişkilendirdiklerini, iş yerindeki sosyal ve fonksiyonel etkilerin ERP kullanımı ve kullanma niyetine etkisini, ERP sisteminin kurumdaki stratejik farkındalığa etkisini ve çalışanların iş tatminini görme fırsatı bulacaktır. Bu bulgular kurumda insan odaklı gelişim alanlarını görmek isteyen yöneticiler için yol haritası niteliği taşımaktadır.