İnşaat Sektörü'nde ERP Kullanımı 2.Raporu yayınlandı.

ERP Komitesinin vizyonu “Şirketlerin verimlilik artışı gereksinimleri ve geleceğe dair yatırımları doğrultusunda, kurumsal yönetim sistemlerini oluşturmaları ve geliştirmeleri için gerekli bilgilere ulaşmalarını sağlamak, destekleyici ve geliştirici hizmetler üretmek ve bunları güncel tutmalarına yardımcı olmak” olarak ifade edilebilir. Bu vizyon çerçevesinde 2012-2015 periyodunu kapsayan faaliyet planı kapsamında, stratejik amaçlar saptanmıştır.
Bu stratejik amaçlar doğrultusunda ERP Komitesi İnşaat sektörü çalışma grubu üyelerinin katkılarıyla 2. kez ve daha geniş katılım ve içerikle hazırlanmış bu çalışmayla İnşaat Sektörü’nde ERP Kullanımına
ERP Komitesi İnşaat Çalışma Grubu, 2.Raporu
yönelik bir rapor ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu anlamda, bu çalışmaya katkıda bulunan, emeği geçen, sahip oldukları birikimi bu çalışmada kurumların yararı için paylaşan ERP Komitesi İnşaat Çalışma Grubu üyelerine kurumların kalkınma, strateji geliştirme sürecine önemli katkılar verdikleri inancıyla teşekkür eder, bu çalışmanın ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.
Bu çalışma, inşaat ve taahhüt sektöründeki tüm şirketlerin istifadesine sunulan bir kaynak, referans doküman niteliği taşımaktadır ve çeşitli planlama, strateji geliştirme ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Bununla beraber, ERP Komitesinin yaygınlaşması neticesinde artış gösterecek olan işbirlikleri ve iletişim platformu olma özelliği sayesinde kurumlar farklı politikalara sahip olsa da yönetim sistemleri oluşturma, verimlilik artışı ve operasyonel mükemmellik için anlayış ve kuralların birlikte oluşturulmasına zemin teşkil ediyor olacaktır.

Bu raporun hazırlanmasında katkıları olan İnşaat Çalışma Grubu üyelerimiz STFA İnşaat Grubu Planlama ve Maliyet Kontrol Direktörü Sn. Serkan Aydınefe ’ye , Rönesans Holding Muhasebe Direktörü Sn. Ozan Yalçın’a,  Tepe İnşaat Yatırım Projeleri Direktörü Sn. Murat Ankara’ya, Torunlar GYO Planlama ve Maliyet Kontrol Müdürü Sn. Levent Sümer’e,  Sur Yapı Teklif ve Planlama Yöneticisi Sn. Hale Anşin’e, Oryataş Holding’den  Sn. Erim İnanç’a,  Limak Yatırım Planlama ve Kontrol Direktörü Sn. Eda Yeğinaltay Kurt’a, Çalık Enerji A.Ş. ERP Uzmanı Sn. Eda Ertan İz’e ve İçtaş İnşaat Merkez Teknik Ofis Müdürü Sn. Ahmet Salih Aktaş’a  tecrübeleri ve kıymetli görüşlerini bizimle paylaştıkları ve çalışmalarda öncülük ettikleri için en derin teşekkürlerimizi sunarız.
Bu çalışmanın faydalı olmasını dileriz