Adım Adım ERP 2.Adım Semineri, 14 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek.

Firmaların kendilerine daha iyi bir gelecek hazırlayabilmeleri, farkında, bilgili ve çevik olabilmeleriyle mümkündür.

Henüz kurumsal çözüm kullanımına geçmemiş firmaların, kurumsal dönüşüm süreçlerindeki gelişimlerini sağlarken farkındalık oluşturulmasının ve firmaları bilgilendirmenin ERP Komitesi ve kurumsal dönüşüm platformunun önemli bir sorumluluğu olduğu bilinciyle hazırlanan Adım Adım Seminerleri programı,  2013 yılından beri uygulanıyor.

Bu program kapsamında “Adım Adım ERP”, “Adım Adım CRM”, “Adım Adım BI”, “Adım Adım Stratejik Planlama”, “Adım Adım Depo Yönetimi“, ” Adım Adım Tedarik Zinciri Yönetimi”, “Adım Adım Talep Tahminleme ve Planlama”, “Adım Adım Kurumsallaşma” seminerleri ERP Komitesi ve kurumsal dönüşüm platformunun gönüllü akademisyen ve yönetim danışmanları tarafından istanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya gibi kurumsal dönüşüm platformu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye çapında uygulanıyor.

İstanbul’da 14 Mart’ta düzenlenecek yeni seminer “Adım Adım ERP” kurum bilincini yerleştirmek ve artırmak amacıyla yapılan seminerlerin devamı ve 2. adımı niteliğindedir.

ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu olarak,14 Mart’ta düzenlenecek seminere, İstanbul ve çevresindeki kurumlardan katılımcıları davet ediyoruz.

Seminere kayıt olmak için lütfen katılım formunu eksiksiz doldurunuz. 


Adım Adım Seminer Programları Hakkında Bilgileri:
Seminerlerimiz genel katılıma açık değildir, sadece kurumsal yazılım kullanıcıları ve adaylarına yöneliktir.

Her seminere katılım kriterlerini sağlayan en fazla 10 kullanıcı adayı firma veya kişi davet edilmektedir.(Her bir firmadan en fazla 3 kişi davet edilmektedir)

“Adım Adım Seminer” programlarımız ücretsizdir ve ERP, CRM, İş Zekası Komitelerimizden gönüllü eğitmenlerimiz tarafından düzenlenmektedir. Seminer sırasında tecrübeli kullanıcıların katılımıyla, katılımcılar arasında etkileşimli deneyim paylaşımı da sağlanmaktadır.

Seminer katılımcılarına ERP, CRM ve BI komitesi üyelerinin ortaklaşa hazırlayıp yayınladığı “Kurumsal Çözümler Rehberi, Kurumsal Başarı Hikayeleri ve Kurumsal Çözüm Önerileri” yayınları verilmektedir.


ERP, CRM ve İş Zekası Komiteleri Hakkında
ERP , CRM ve İş Zekası Komiteleri Kurumsal Dönüşüm Platformunun alt grupları olarak Türkiye’deki Kurumsal Yazılım kullanıcıları, akademisyenler, yönetim danışmanları, stratejistlerin yanı sıra ticaret, sanayi ve hizmet sektöründeki kuruluşlar ile İş Uygulamaları sektöründe faaliyet gösteren firma ve organizasyonlar arasında bir iletişim merkezi olmak amacıyla 13 Şubat 2012 tarihinde kuruldu ve 6.000’den fazla bireysel ve kurumsal üyesi bulunuyor.