"Denetlenebilir ve sistematik büyüyebilen kurumsal yapılar için ERP" Telepati Nisan 2013 Sayısı