ERP Komitesi İlkeleri, Etik Değerler Komisyonu tarafından yayınlandı.


ERP Komitesi’nin İlkeleri 

     ERP Komitesi, Türkiye’deki ERP kullanıcılarını, akademisyenleri, yönetim danışmanlarını ve stratejistleri, ticaret, sanayi, hizmet sektöründeki kuruluşları ve iş uygulamaları sektöründe faaliyet gösteren firmaları ortak amaç altında bir araya getiren, marka bağımsız bir organizasyondur. Bu kuruluşun amacı, bir araya getirdiği üyelerinin sahip olduğu yazılım geliştirme platformları, büyük ölçekli iş uygulamaları, veri analizi, karar destek sistemleri, kaynak planlama ve optimizasyon gibi ileri seviyedeki uzmanlık ve tecrübelerini, ERP uygulamalarının kullanımına geçecek ticaret, sanayi ve hizmet kurumlarına destek olabileceği bir platform oluşturmasıdır.
 

     ERP Komitesi, içinde birçok çeşitli yerden gelen ve ortak amaç altında birleşmiş üyeler barındırır. Her ortak amaç barındıran toplulukta olduğu gibi, sahip olunan amacın gelişimini sürdürmek, komite ’nin bütünlüğünü korumak, fikir alışverişinde verimlilik sağlamak, karşılıklı sevgi ve saygının olduğu samimi, şeffaf bir ortamın sağlanabilmesi için belli etik ilkelerin kabul edilmesi gerekliliğini duymuştur. Bu ilkeler komite ’nin amacına hizmet etmesi gözetilerek oluşturulmuştur.   

NEDEN ETİK?

    Bilindiği üzere etik, insanların eski çağlarda toplu yaşama geçtikleri andan itibaren, topluluğun bütünlüğünü ve ortak amaca hizmetini güçlendiren kanun olmayan yasalar olarak kullanıla gelmiştir. Gözettiği amaç, topluluğa ortak bir iyi ile kötü yargısı kazandırmak, doğru ile yanlışın tanımlanmasında ortak bir kaynak oluşturmaktır. Birleşmiş milletlerden, sivil toplum kuruluşlarına kadar bütün toplulukların üzerine kurulduğu etik ilkeler bu amacı taşımaktadır. ERP Komitesi’nin de ortak amaç etrafında birleşilmiş bir topluluk olduğu düşünüldüğünde, etik ilkelere sahip olması kaçınılmazdır.

   Genel olarak ilkelerimizi iki başlık altında toplayabiliriz; bireysel ilkeler ve grup bazlı ilkeler. Burada bireysel ilkeler, bireylerin kendi başlarına gözetmesi gereken ilkeler olup, grup bazlı ilkeler de, ERP Komitesi’nin ortak çalışması esnasında gözetmesi gereken ilkeleri ifade eder. 

Bireysel İlkeler

-  Katılım: ERP Komitesi’nin düzenlediği organizasyonlara maksimum ilgiyi ifade eden ilkedir. Katılım olmadan, üyesi olunan topluluğun karar alımında söz sahibi olunulması ve Komiteye verim verilebilmesi mümkün değildir.

-  Üretim: Yapılacak organizasyonlarda üyelerin kendi fikirleri ile topluluğun karar alımına katkıda bulunması gerekir. Üyelerin kendilerini üretici olarak görmedikleri bir topluluk, sonuç alınamayan, amacına varamayan bir çabaya dönüşür.

-  Saygı: Üyelerin birbirlerinin fikirlerine saygılı olmadığı bir ortamın verimli olabilmesi imkânsızdır. Herkes başkalarının fikirlerini, kendi fikirleri kadar değerli görmelidir.

-  Güven: Üyelerin ERP Komitesi’nin varlığına ve ortak çıkacak kararların, bireysel verilecek kararlardan daha verimli olacağına karşı duyacağı güven, Komite’nin devamlılığı açısından zorunlu bir durumdur.

-  Sonuç gözetmeme: Üyelerin ERP Komitesi’ne sadece kazanç ve çözüm olarak değil, paylaşım platformu olarak bakması, sonuca bağlanamayan durumlarda ve karar aşamalarında, Komite’nin verimliliğini arttırır.

-  Marka bağımsız düşünme: Topluluğun ortak bir kazanç elde etmesindeki en kritik ilke, bireylerin ERP Komitesi’ne kendi kazancı olarak değil, ortak bir kazanç olarak baktığı noktada mümkündür. 

 Bireysel İlkelerin Ortak Amacı
    Bireysel ilkelerin oluşturulmasında gözetilen temel amaç, üyelerin topluluğa katılımından önce benzer bir beklenti içerisinde olmasıdır. Yapılan organizasyon ve toplantılara katılımdan önce bireyin bu ilkeleri kabul etmesi beklenir.  

Grup Bazlı İlkeler

-  Çoğulculuk: Topluluk halinde değişik fikirlerin çokluğunun, verilecek kararın verimliliğine pozitif bir etkide bulunması kaçınılmazdır. Değişik fikirlerin ortaya konulmasından kaçınılmamalıdır, koyulmasına saygı gösterilmelidir.

-  Bütünlük: Topluluğun bireylerden oluştuğunu ve herkesin bu topluluğun en temel parçası olduğunun bilincinde olması, topluluğun bütünlüğünü sağlar.

-  Grup Halinde Düşünme: Üyelerin düşünme ve karar alma aşamalarını grup ile paylaşması, bu aşamaların beraber geçilmesi, sonuca gidilmede pozitif katkıda bulunur.  

Grup Bazlı İlkelerin Ortak Amacı

Bireysel ilkeleri yerine getirmiş üyenin gruba bir aidiyet kazandırmasına yönelik olarak hazırlanan ilkelerdir. Unutulmaması gereken temel nokta, komite’nin varlığına öncelik verilmesi bireyi değersiz yapmaz, aksine komite’nin yükselmesi, bireyi de yükseltir. Komite’nin soyut bir oluşum olmadığını, temel taşının birey olduğu bilinmelidir. Birey ile topluluk, birbirine tezat oluşturan iki kavram değildir.

ERP Komitesi Etik Değerler Komisyonu, Ağustos 2012 – Nisan 2013