ERP Kullanıcıları Kurulu, Haziran ayında toplanıyor.

ERP Komitesinin vizyonu “Şirketlerin verimlilik artışı gereksinimleri ve geleceğe dair yatırımları doğrultusunda, kurumsal yönetim sistemlerini oluşturmaları ve geliştirmeleri için gerekli bilgilere ulaşmalarını sağlamak, destekleyici ve geliştirici hizmetler üretmek ve bunları güncel tutmalarına yardımcı olmak” olarak ifade edilebilir. Bu vizyon çerçevesinde 2012-2014 periyodunu kapsayan Stratejik Faaliyet Planı kapsamında, stratejik amaçlar saptanmış ve komite kurullarını harekete geçirmiştir.

“ERP Komitesi, yürüttüğü farkındalık ve bilinçlendirme kampanyaları kapsamında çalışmalarına katılıp, destek vermesi için ERP kullanıcılarını davet ediyor.”

ERP Komitesi, GM, CEO, CFO, Mali İşler, Planlama, İnsan Kaynakları ve Bilgi İşlem  Müdürlerinden oluşan ERP Kullanıcıları kurulunda Türkiye’deki firmaların kurumsallığı, kurumsal yönetim sistemlerine olan yakınlığı, operasyonel verimlilik ve ERP Projeleri konularını masaya yatırmak ve çözüm önerileri geliştirmek, aksiyonlar belirlemek üzere Haziran ayında istanbul’da bir araya geliyor olacak.
 
ERP Komitesi ERP Kullanıcıları Kuruluna katılımınız için lütfen katılım formunu eksiksiz doldurunuz!...