Üye Köşe Yazısı: Aysel EVRAN' dan " AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞ(MA)MA "


AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞ(MA)MA


Sizlerin de hizmet verdiği şirketlerin yüzde doksanından fazlası aile şirketleridir. Bu aile şirketlerinin projelerinin kapsamını  kurumsal kaynak planlaması (ERP),  müşteri ilişkileri yönetimi, saha otomasyon sistemleri veya diğer konularda sistem tasarlayıp uyarlama faaliyeti oluşturabilir. İş yaşamını kolaylaştırmak, verimli kılmak ve kazançlı bir şekilde şirketi ayakta tutabilmek adına devreye alınmak istenen  projelerin, sistemlerin başarı ile tamamlanması konusunda  aile şirketlerinde  yaşanan yapısal ve bağlantılı zorluklara ve de sürekli aşılması gereken dar boğazlara farklı farklı derinliklerde de olsa aşinasınızdır.

Aile şirketlerinde karşılaşılan dar boğazların kök nedeni;  kurumsal yönetişim ilkelerine göre  oluşturulmuş ve kesinlikle uygulanması gerekli olan çalışma sistematiğine sıcak bakılmaması yada sıcak bakılmış olmasına ragmen; aile şirketinin kurucuları, hissedarlar, ikinci nesil aile üyeleri, beyinleri ile kalpleri arasında yaşadıkları gel gitlerden dolayı tam anlamı ile kurumsal yönetişim ilkelerini iş yaşamlarına uyarlamada  zorluk yaşayabiliyorlar.

“Bu kadar uzun bir girişten sonra nereye geleceksiniz ?” der gibisiniz. Evet, başlığa bakacak olursak “AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞ(MA)MA” konusunu paylaşıma açacağız. Dikkat edersek “KURUMSALLAŞ(MA)MA”. NE DEMEK BU? Kurumsallaşmaya çalışırken; kurumsallaşamamak veya aslında kurumsallaşmayı kömürün oluşturduğu  “kurum” dan öteye taşıyamamak.

Bir gerçek var;  kuralları tanımlı olmayan, tanımlı kurallar olsa da herkes tarafından kabul görüp bu kurallara göre hareket etmeyen yani diğer bir değişle kurumsallaşma ilkelerine göre çalışmayan şirketlerin ömrü oldukça kısadır. Düşünün. 1900 yılında Dow Jones endeksine kayıtlı şirketlerden bugüne kadar gelen yalnız ve yalnız bir şirket var. Bu şirket, General Electric. Yani GE. On yıl öncesine kadar aile şirketlerinin ömrü olarak  24 yıldan söz edilirdi, geçenlerde uluslararası bir sempozyumda bu rakamın 1975 yılından sonra oniki yıla indiğini paylaştılar. Yani aile şirketlerinin ömrü gittikçe kısalıyor.

Gelişen tıp teknolojisi birey yaşamını uzatırken, yani insan oğlunun ömrü uzarken neden aile şirketlerinin ömrü kısalıyor? Aile şirketlerinin ömrünu kısaltan olgu yukarıda da belirttiğimiz gibi kurumsal yönetişim ilkelerini uygulama konusundaki isteksizlik veya yönetişim ilkelerinin başarısız uyarlanmasıdır. Derler ya özetin özeti veya aspirin nedir diye? Özetin özeti diğer deyimle bu konunun başlangıcı olan aspirin ve sonrasındaki antibiyotik; kabul görmüş, herkesin rehber ilkeler olarak odaklandığı, uygulamadan taviz vermeyeceği;  anlamlı olduğu kadar, şirketi bürokrasiye boğmayan güncelleştirilebilir iş kurallarına göre şirketlerin kaynaklarının iyi yönetilmesidir.

Ne yazık ki 21. yüzyıl dünyasında halen kurumsallaşma diğer deyimle kurallarla, belgelerle, rasyonel bilgilerle şirket yönetimini entel dantel iş olarak kabul eden yani kurumsallaşmamada ısrar eden şirketler var. Özellikle yeni Türk Ticaret Yasası gereği  ve de acımasız rekabet koşullarında; rasyonel ve net olan bilgilerle şirketleri yönetmek kaçınılmaz olmaktadır.
Rasyonel ve net bilgilerle şirketlerin yönetilmesi için de; şirketin kurumsal kaynaklarının sistematik şekilde planlanması, planların uygulama sonuçlarının kontrol edilerek sürekli iyileştirme yapılması gerekmektedir.  

Aysel Evran