ERP KOMİTESİ HAKKINDA


ERP Komitesi, 2012 yılında, ERP kullanıcıları, yönetim ve bilişim danışmanları, akademisyenler, ERP üreticileri ve hizmet sağlayıcıları ile marka bağımsız deneyim paylaşımı ve iletişim platformu olarak kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana ERP ve kurumsal dönüşüm hakkında farkındalığın artırılması için seminerler, workshoplar, kurumlarda mevcut durum analizi, saha ziyaretleri, sektörel çalışma grubu toplantıları ve networking toplantıları düzenlemekte, referans kaynakları ve periyodik yayınlar üretmektedir.

ERP Komitesi, 13 Nisan 2012 tarihinde başladığı yolculuğuna üye ve takipçileri ile platform merkezi olan İstanbul’da ve temsilcileri vasıtasıyla diğer illerde devam etmektedir.

ERP Komitesi web sitesi: www.erpcommittee.org

ERP Komitesi, gerçekleştirilebilir faaliyetleri sektörde deneyim kazanmış ve kabul görmüş profesyonellerle birlikte sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Komite'ye üye olarak kabul edilen kişiler, mücbir sebepler dışında diledikleri sürece bu ünvanı taşıyabilirler.ERP Komitesi üyeleri:
  1. ERP Kullanıcısı firmalarda çalışan bilgi işlemciler, anahtar kullanıcılar, ERP proje yöneticileri 
  2. ERP üreticisi ve hizmet sağlayıcısı firmalarında çalışan kişiler
  3. ERP projelerinde  yer almış ve deneyim kazanmış bilişim veya yönetim danışmanları ve akademisyenler
  4. ERP seçimi, yaygınlaştırılması ve ön hazırlık süreçlerinde yer almış danışmanlar veya uzmanlar
  5. ERP ile ilgili yazılı ve görsel basın ile sosyal medya mecralarının temsilcileri
  6. ERP adayı firmaların bireysel veya kurumsal temsilcilerinden oluşmaktadır.