Çalışma Grubu: Yeni Türk Ticaret Kanunu


çALIŞMA gRUBU konusu:
YENİ TTK ve  GEREKLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISI

Yeni TTK’nın, ERP , Finans Sistemler, Karar Destek - İş Zekası (BI), elektronik iş (B2B) ve elektronik ticaret (B2C) uygulamalarının kullanımına etkileri, TTK’ya göre belirlenen altyapısı ve yasal zemin, mevcut uygulamaların revizyonu ve yeni BT yapısının kurumlara sağladığı avantajlar, kolaylıklar.

Çalışma Grupları hakkında bilgi almak ve TTK Çalışma Grubunda yer almak için lütfen.

Röportaj: Türkiye'nin ilk ERP Firmasının kurucularından Oğuz Değirmencioğlu {Interview with Oguz Degirmencioglu}

1980 yılında Türkiye’nin ilk ERP firmasının temellerini atan iki kişiden biri olan Oğuz Değirmencioğlu ile Si-Ta’nın kuruluş hikayesi ve ilk projeleri üzerine yaptığımız bu değerli röportaj dizisini yayınlamaya başlıyoruz.


Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1956 Istanbul doğumluyum. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezunum. "Elektronik Beyin"lerle 1974 yılında tanıştım. 20 yıl programcılıktan sonra, iş sürekliliğine yönelik, kesintisiz çalışacak sunucu sistemleri ve bunlar için gereken, ağ ve güvenlik sistemleri tasarımı, kurulumu ve yönetimi ile ilgilenmeye başladım.


ERP Komitesi, ERP Üreticileri ile buluştu.


ERP Üreticileri ve Hizmet Sağlayıcıları Kurul Toplantısı
Türkiye’de faaliyet gösteren ERP üreticileri ve hizmet sağlayıcıları toplantılarının ilki 7 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşti. İlk toplantıda ERP pazarındaki ürünlerin %50 sinden fazlasının temsilcilerinin yeraldığı toplantıda sektör ve pazarı geliştirici faaliyetler planlandı.

İlk toplantının misafiri SAP Türkiye Eski Genel Müdürü Cem Yeker oldu. Cem Yeker 2008 yılında yapılan sektörle ilgili araştırma sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Toplantı moderatörlüğünü BThaber Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sarı yaptı. Komite Yönetim Kurulu Temsilcisi olarak toplantıya M.Göker SARP katıldı.