İnşaat Sektörü'nde ERP Kullanımına yönelik 2. Rapor yayınlanıyor.

ERP Komitesi İnşaat Çalışma Grubu İnşaat Sektörü'nde ERP Kullanımına yönelik 2. Raporu, Aecom, Akşan Yapı, Limak,Optim Prokon Obermayer Faust Joint Venture, Polimeks İnşaat, STFA, Tepe İnşaat, Torunlar GYO, Yüksel İnşaat firmalarından katılımlarla hazırlandı çok yakında yayınlanıyor.
Kobiler için Kurumsal Çözüm Önerileri Kitap projesi başladı.

Bu projede yer alacak konular arasında ERP, İş zekası, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretimden Veri Toplama, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi,Kurumsallaşma, Yeniden Yapılanma, Bütçe Yönetimi, Bakım, CAD/CAM, Tedarik Zinciri Yönetimi, OT/VT, Güncel Çözüm Konuları (e-fatura, e-defter, e-arşiv vs) ve Bulut Teknolojileri gibi konular olacak.

128 sayfa olarak hazırlanacak bu kitap Kobi Efor dergisi ile birlikte Türkiye çapındaki 15.000 kobiye ulaşacak.

Kurumsal Çözüm üreticisi ve hizmet sağlayıcısı firmalar, Kobilerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler, yönetim & bilişim danışmanları, kurumsal çözüm kullanıcılarının beraber oluşturacağı bu çalışma diğer dönemlerde tekrar edilecek.


Kitap minimum 10 bölümden oluşacak, bölümlerde kobilerin kendilerinin tanımladığı temel sorunlara yönelik kurumsal çözüm önerileri, kullanıcı tecrübeleri, danışmanlık uygulamaları ve akademik açılımlar yer alacak.

ERP Komitesi'nin Türkiye'de ERP Kullanımı Araştırması yayınlandı.

“ - ERP pazarı, dünya genelinde belirli bir kullanım yaygınlığına ulaşmış durumda, Türkiye’de henüz büyük şirketlerin tamamı ERP kullanmıyor, kobiler’de kullanım oranı daha düşük ve küçük ölçekliler firmalarda ise ERP kullanım oranı % 5’in çok altında olduğu tahmin ediliyor.”

Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun 2 000’li yılların başına  kadar sınırlı kalması, henüz endüstri topluluğu yolculuğumuzun başlarında olmamız, Türkiye’deki mevcut dış kaynaklı sermayenin azlığı, firmaların Kurumsal İş Çözümlerine kanalize ettikleri finansal kaynaklarının sınırlı olması, ERP sistemlerinin Türkiye’de yaygınlaşmasını  yavaşlatmış ve geciktirmiştir. Bu koşullara rağmen, Yurtiçi ve Yurtdışı kaynaklı olarak ERP çözümlerinin firmalara sağladığı katkılar ve alınan sonuçların duyulması ile son bir iki yıl içinde Türkiye’de ERP kullanımının gelişimi hızlanmış ve özellikle 2011 yılında çok ciddi bir ivme kazanmıştır.

Türkiye’de 90’lı yıllarda ERP programlarının piyasaya girişinden itibaren yaklaşık 7.000 orta ve büyük ölçekli firmada (çalışan sayısı >40) ERP projesi gerçekleşti. 2012 TÜİK verilerinde göre bu büyüklükteki toplam işletme sayısı 39.711 olarak belirlenmiştir. Yani günümüzde Türkiyedeki büyük ve orta ölçekli firmaların %17,6 ‘sınde ERP projesi gerçekleştirilmiş durumda. Henüz bu işletmelerdeki ERP kullanımına yönelik bir kullanım araştırması gerçekleştirilmediği için henüz bu projelerdeki kullanım oranı ve yaygınlaşma durumu hakkında bilgi sahibi değiliz.

ERP Komitesi, 7 Aralık Cumartesi günü Ankara'da toplandı.

07 Aralık Cumartesi günü komitemizin Ankara’daki ilk toplantısı, Vodafone Türkiye ev sahipliğinde, ERP Komitesi Ankara temsilcimiz Özaltın Grup Adil Bişkin ve ERP Komitesi Koordinatörü M.Göker SARP ‘ın katılımıyla Swiss Otel’de düzenlendi.

Ankara’daki ERP projelerinin değerlendirildiği toplantıda; yönetimin ve bilgi işlem dışındaki bölümlerin ERP projelerine yaklaşımı, ERP üreticisi ve hizmet sağlayıcı firmaların danışmanlık yapısı ve proje organizasyonları üzerine görüş alışverişi yapıldı.