ÇALIŞMA GRUPLARI

ERP Komitesi'nin ana işlevlerinden biri, network'undeki üye ve takipçileri arasında fikir alışverişini teşvik etmek ve çeşitli çalışma grupları aracılığıyla sektörlerdeki en iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve sektörel teknik raporlar, dökümanlar üretmektir.Çalışma grupları, ilgili sektörde, kurumsal yazılım ve dönüşüm projelerinde görev almış, çözüm seçimi ve pojesi öncesi hazırlıklarda yer almış deneyimli kişilerden oluşur ve kurumsal yazılım kullanımına yönelik marka bağımsız sektörel raporlar oluşturur, çözüm araştıran aday firmalarla deneyim paylaşımı, gönüllü danışmanlık, koçluk ve mentorluk yapar.

Çalışma grubu, hazırladığı yayın ve düzenlediği etkinliklerle ilgili sektörde farkındalığı artırmayı, aday firmaların geleceği için stratejik ve sürdürülebilir  çözüm önerileri oluşturmayı hedeflemektedir.

Çalışma Gruplarının İşlevleri: 
  1. Tecrübe edilmiş ve başarı ile uygulanmış çözümleri çalışma grubu toplantılarında paylaşmak. 
  2. ERP Komitesini izleyen kurum / bireylere referans alabilecekleri teknik raporları oluşturmak. 
  3. ERP Komitesine danışan kurum / bireylere yol göstermek ve destek olmak. 


Sektörel çalışma gruplarında yer almak için lütfen aşağıdaki katılım formunu eksiksiz doldurunuz.