ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


ERP Komitesi web sitesini ziyaret ederek ve/ya ERP Komitesi üyesi olarak, ERP Komitesi web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve ERP Komitesi web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.ERP Komitesi üyeleri, erpcommittee.blogspot.com adresindeki ERP Komitesi bloguna ve www.erpcommittee.org adreslerine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle lütfen “ ERP Komitesi Üyelik Kuralları ” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.
ERP Komitesi üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman ERP Komitesi üyeliğini bitirebilirler ve/veya ERP Komitesi web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. ERP Komitesi üyeleri, bu konuda ERP Komitesi Yönetimi’nden herhangi bir hak talep edemezler.
ERP Komitesi Kullanım Koşulları ’nı ihlâl etmeniz durumunda ERP Komitesi Yönetimi, ERP Komitesi üyeliğinize son verebilir; yazılarınızı yayından kaldırabilir.
1. ERP Komitesi hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.
2. ERP Komitesi üyeleri, ERP Komitesi web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe ’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. ERP Komitesi Yönetimi, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.
3. ERP Komitesi üyeleri, yazılarında özel hayatlara ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. ERP Komitesi Yönetimi, buna aykırı davranan kişilerin yazılarını yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.
4. Bunun haricinde, ERP Komitesi Yönetimi, dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. ERP Komitesi Yönetimi, kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.
5. ERP Komitesi üyeleri, ERP Komitesi web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin ERP Komitesi Yönetimi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından ERP Komitesi Yönetimi’ne karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
6. ERP Komitesi Yönetimi’nin her zaman, tek taraflı olarak ERP Komitesi web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.
7. ERP Komitesi üyesi, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının ERP Komitesi Yönetimi ne herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın ERP Komitesi Yönetimi’nin karar verdiği basın ve yayın organlarında yayınmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda ERP Komitesi Yönetimi, ERP Komitesi sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, yayınlarında, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında kullanma hakkına sahiptir.
8. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden ERP Komitesi üyeleri bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde ERP Komitesi Yönetimi’nin üyesine karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

9. ERP Komitesi üyeleri, ERP Komitesi web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.