ERP İçin Farkındalık Yaratma ve Bilgilendirme Kampanyası - Kemal Yıldız

Türkiye'de Dünya standartlarında operasyonel düzen ve verimlilik kazanımı için ERP Komitesi farkındalık ve bilgilendirme kampanyası başlatıyor. Bu kampanya ve hareket için ERP Kullanıcıları, Akademisyenler, BT Basını ve Dijital platformlar elele verdi.

15. Poster çalışmamızda, mesajı ile birlikte yer alan Berko İlaç ve Kimya San A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Kemal Yıldız'a Farkındalık Yaratma Kampanyasına verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.

Kampanya için oluşturulan tüm posterleri web sitemizden ve ERP Komitesi Facebook sayfasından takip edebilirsiniz.  

ERP Komitesi'nin başlattığı, farkındalık yaratma ve bilgilendirme kampanyası devam ediyor.

Türkiye'de Dünya standartlarında Operasyonel düzen ve verimlilik kazanımı için ERP Komitesi'nin başlattığı,  farkındalık yaratma ve bilgilendirme kampanyası devam ediyor. Bu kampanya ve hareket,  toplumda ERP bilincini yerleştirmek ve artırmak amacıyla başlatıldı.
ERP kullanıcısı firmalardaki orta ve üst düzey yöneticilerle bireysel ve kurumsal poster çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda kullanılan ERP’nin yaygınlaştırma mesajlarını kampanyanın gönüllü katılımcıları kendileri belirliyorlar. Bu şekilde hazırlanan poster & bannerları dijital ve sosyal platformlar, Medya ve Komite Resmi Web Sitemizde takip edebiliyorsunuz.
Hazırlanan posterlerdeki kullanılan mesajlar içinden oylama yoluyla berlirlenecek olanları, bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak için çekilecek olan TV Reklam filminde ve bilgilendirme seminerlerinin tanıtımında kullanılacak.

Kurumsal Çözümler Rehberi şirketlere ERP konusunda kılavuz olacak.


ERP İçin Farkındalık Yaratma ve Bilgilendirme Kampanyası - Serdar Çelik

Türkiye'de Dünya standartlarında operasyonel düzen ve verimlilik kazanımı için ERP Komitesi farkındalık ve bilgilendirme kampanyası başlatıyor. Bu kampanya ve hareket için ERP Kullanıcıları, Akademisyenler, BT Basını ve Dijital platformlar elele verdi.

14. Poster çalışmamızda, mesajı ile birlikte yer alan Granito Girarto Bilgi İşlem Müdürü Sn. Serdar Çelik'e Farkındalık Yaratma Kampanyasına verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.

Kampanya için oluşturulan tüm posterleri web sitemizden ve ERP Komitesi Facebook sayfasından takip edebilirsiniz.  

ERP Komitesi, akademisyenleri ve yönetim danışmanlarını göreve çağırıyor.


ERP Komitesi, yürüttüğü farkındalık ve bilinçlendirme kampanyaları kapsamında çalışmalarına katılıp, destek vermesi için akademisyenleri ve yönetim danışmanlarını göreve çağırıyor.

ERP Komitesinin vizyonu “Şirketlerin verimlilik artışı gereksinimleri ve geleceğe dair yatırımları doğrultusunda, kurumsal yönetim sistemlerini oluşturmaları ve geliştirmeleri için gerekli bilgilere ulaşmalarını sağlamak, destekleyici ve geliştirici hizmetler üretmek ve bunları güncel tutmalarına yardımcı olmak” olarak ifade edilebilir. Bu vizyon çerçevesinde 2012-2014 periyodunu kapsayan Stratejik Faaliyet Planı kapsamında, stratejik amaçlar saptanmış ve komite kurullarını harekete geçirmiştir.

ERP Komitesi, Akademisyenler ve Yönetim Danışmanlardan oluşan kurulunda Türkiye’deki firmaların kurumsallığı, kurumsal yönetim sistemlerine olan yakınlığı, operasyonel verimlilik konularını masaya yatırmak ve çözüm önerileri geliştirmek, aksiyonlar belirlemek üzere yakında bir araya geliyor olacak.

Sektörel Çalışma Grupları, çalışmalarına devam ediyor.


 
Faaliyette olan çalışma gruplarımız ve aktiviteleriyle ilgili bilgileri sizinle paylaşıyoruz. 2013 yılı içinde faaliyetlerine başlayacak diğer çalışma gruplarımız: Dağıtım, Demir & Çelik, Enerji, Makine, Gıda, Mobilya, Otomotiv, Perakende sektörleri, BI (İş Zekası), CRM, ERP Pazarı, ERP Seçimi ve Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları, Talep Tahminleme ve Planlama konularında olacaktır. Çalışma gruplarında yer almak üzere tüm komite üyelerimizi davet ediyoruz. 
 
İnşaat Sektörü Çalışma Grubu
İnşaat Sektörü Çalışma Grubu” İnşaat Sektöründe ERP Kullanımı ” başlığıyla rapor yayınladı. Mayıs ayında İstanbul’da İnşaat Çalışma Grubu  ve Akademisyen üyeleri ile birlikte “İnşaat Sektöründe ERP  Kullanımı” etkinliği yapılması planlanıyor. Etkinlik sırasında dağıtılmak üzere İnşaat sektöründe Kurumsal Çözümler Rehberi hazırlanıyor. Yine etkinlik sonrasında raporun yeni ve genişletilmiş versiyonu için grup, çalışmalarına devam ediyor olacak.  

Otomotiv Sektörü Çalışma Grubu
Faaliyetlerine 2012 yılında başlayan diğer bir çalışma grubumuz Otomotiv sektörü çalışma grubu yakın zamanda “Otomotiv Sektöründe ERP Kullanımı ” başlığıyla raporunu hazırlayıp yayınlıyor olacak.  

ERP Seçimi ve Proje Yönetimi  Çalışma Grubu
ERP kullanmaya başlayacak, seçim aşamasında olan firmalar ve ERP kullanımını yaygınlaştırmak isteyen firmalara yol gösterecek faaliyetlerde bulunacak çalışma grubu kuruluş aşamasında.  

Türkiye’nin ilk Kurumsal Çözümler Rehberi Mart ayında yayınlanyor.

Türkiye’nin ilk Kurumsal Çözümler Rehberi, Mart ayında ERP Komitesi tarafından BThaber ’in katkılarıyla yayınlanıyor olacak. 100 sayfalık bu rehberde, 15 konsept, Kurumsal Yazılım Pazarı büyüklüğü, ve pazar hakkında yorumlar ile birlikte ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), BI (İş Zekası), CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), MES, CAD ve PDM Entegrasyonu, EAM (Kurumsal Varlık Yönetimi), Demand Planning and Forecasting (Talep Tahminleme ve Planlama), Open Source ERP (Açık Kaynak Kodlu Kurumsal Kaynak Planlama yazılım), HCM (İnsan Kaynakları Yönetimi) konularında çözüm geliştiren 51 Çözüm Üreticisi ve Hizmet Sağlayıcı firma ve 10 ERP Kullanıcısı, 8 Danışmanlık firması, 3 Akademisyen ve 1 Dijital Platform’un katkılarıyla hazırlanıyor.