Üye Köşe Yazısı: Dr.Gülay Savaş'tan "Neden Kurumsallaşmalıyız?"

Şirketlerin yönetimine bir bilim olarak bakılmaya başlamasından (1880) bu yana tam 131 sene geçti. Yani “Yönetim biliminin ilk olarak Amerika’da Frederick Winslow Taylor”ile doğuşundan bu yana 131 sene geçti. Taylor o zamanın koşullarına uygun olarak “Örgüt bir makinedir, insan da onun parçasıdır” demişti. O tarihten yaklaşık 80 sene sonra yönetime farklı bir bakış geldi. Humanistik psikolojinin babası Abraham Maslow yönetimi, şirketleri “Örgütsel bir davranış okulu” olarak tanımladı, insan odaklı yaklaştı ve motivasyona büyük önem verdi. 1970’lerden bu yana da “Organizasyonların içinde bulundukları duruma ve çevresel koşulların özelliklerine göre yönetim biçimini ve sistemini etkileyen faktörleri”tanımlayan “durumsallık yaklaşım” gündemdedir. Amerika ve Avrupa’daki çoğuşirket senelerdir, yönetime bir bilim olarak bakılan bu yaklaşımlarla yönetilmektedir. Yani bir şirket ilk kurulduğu anda bile kaç kişi olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın bu kriterlere, değerlere göre yapısını kurmaktadır.


Değişime çoğu zaman kapalı, hala gelenekçi olan toplumumuza geldiğimizde ise çok farklıbir tablo ile karşılaşıyoruz. Hala babadan kalma usullerle iş yapan, hala“annesinin margarinini kullanan”, yapısını tamamen duygusal ilişkilerle kurmuşbirçok şirket görüyoruz.