İhale: MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini İşi


İhale Tarihi: 16.04.2012

1.     İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesinin finansmanı için bir kredi (bundan sonra ''kredi'' olarak anılacaktır) almıştır. İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne (Bundan sonra Alt-Borçlu / İşveren olarak anılacaktır) “İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Depo ve Depolararası Bağlantı Hatları Projesi” adıyla anılan alt-projenin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün “MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini” sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satınalma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.

Röportaj - Kemal Akgün {Interview with Kemal Akgün}


Aramıza yeni katılan, komitemizin 202. üyesi Kemal Akgün ile birlikte yapılan röportajı yayınlıyoruz.

 1983 - 2010 ŞİŞECAM ICT Director
- Bize Şişecam'ı tanıtır mısınız?
1935 yılında Paşabahçe Beykoz Cam Fabrikası ile ilk cam üretimini gerçekleştiren Şİşecam topluluğu düzcam, cam ev eşyası, kimyasallar ve cam ambalaj konularında faaliyet göstermektedir. Türkiye ile birlikte Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Bosna-Hersek ve İtalya'da üretim yapan toplulukta çalışan sayısı 17.000, satış geliri 2,5 milyar dolardır. Gelirin yarıdan fazlası yurt dışı faaliyetlerinden elde edilmektedir. Şişecam'ın 5 şirketinin hisseleri İMKB'de işlem görnektedir.Orman Genel Müdürlüğünün yürüttüğü BT Projeleri


OGM’nin yürüttüğü BT projeleri hakkında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (İMİ) Bilgi İşlem Şube Müdürü Ercan Kaptanoğlu, bilgi verdi.


Önümüzdeki dönemde gündeme getirip uygulamaya koyacağımız yeni BİT projeleri.

Fizibilite Etüdü Raporu sonucunda Orman Bilgi Sistemleri (ORBİS) önceliklendirilerek, Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi , Ağ Altyapısı Geliştirme ; Kurumsal Hizmet Envanterinin Yönetimi ve EDYS Yaygınlaştırma ve 4. Kurumsal Kaynak Planlama bileşenleri olmak üzere 4 ana başlık belirlendi.

ORBİS projesinin temel bileşeni olan Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında, seçilecek bir bölgede pilot envanter çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma ile ülkemizdeki tüm özel ve resmi orman alanlarının envanterinin ayrı ayrı izlenebileceği ve yönetilebileceği bir yönetim bilgi sistemi oluşturulacak. Türkiye için uygun dinamik yapıda bir Ulusal Orman Envanteri modelinin belirlenmesini amaçlayan sistemle, ülkemizdeki orman kaynağı bileşenlerinin zamanında, doğru, tekrarlanabilir ve dolayısıyla sürdürülebilir bir şekilde elektronik ortama aktarılması ve
değerlendirilmesi sağlanacak.

Cegid Corp., Türkiye'de Distribütörlük görüşmelerine başladı. {Corp. Cedig. began negotiations for Distribution in Turkey.}


Cegid 25 yılı aşkın deneyimi, 249.600.000 € dan fazla cirosu, dünya çapında 2.000 çalışanı ile kurumsal ve dikey uygulamaları (perakende, imalat sanayi, otelcilik, hizmet, toptan, dernekler ve kamu sektörüne yönelik çözümler) olan uluslararası bir kuruluştur.

Cegid is a global provider of enterprise and vertical business solutions with revenues of more than $370 million and 2,000 employees worldwide. Cegid has over 25 years’ experience delivering value and exceeding customers’ expectations in industry verticals such as Retail, Manufacturing, Hospitality, Wholesale, CPA’s Public Administration.


İETT, Kurumsal Kaynak Planlama İhalesi Teklif Değerlendirme süreci tamamlandı.


İhale Kayıt No: 2012/20938
 
İdare Bilgileri
Bağlı Olduğu En Üst İdare
:
BELEDİYELER
Bağlı Olduğu İdare
:
İhaleyi Yapan İdare Adı
:
İett Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı
İhale Bilgileri
İhale Adı
:
YAZILIM DESTEK
İhale Türü - Usulü
:
Hizmet - Açık
İhale Branş Kodları (OKAS)
:
72261000
Onay Tarihi
:
20.02.2012
İlanın Şekli
:
İhale İlanı
İşin Yapılacağı Yer
:
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait iş yerleri
İhale Yeri - Tarihi - Saati
:
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Erkan-i Harp Sk. No.4 Metrohan Beyoğlu / İSTANBUL Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Komisyon Odası - 20.03.2012
İhale Kayıt No Durumu
:
Teklif Değerlendirme Tamamlanmış

İhale: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) Programının Geliştirilmesi


Önceki ihale bilgilerine http://erpcommittee.blogspot.com/p/ihaleler-tenders.html sayfasından ulaşabilirsiniz.

For previous tender informations please visit http://erpcommittee.blogspot.com/p/ihaleler-tenders.html


İhale Kayıt No: 2012/35584
İdare Bilgileri
Bağlı Olduğu En Üst İdare
:
BAŞBAKANLIK
Bağlı Olduğu İdare
:
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İhaleyi Yapan İdare Adı
:
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
İhale Bilgileri
İhale Adı
:
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) Programının Geliştirilmesi
İhale Türü - Usulü
:
Hizmet - Pazarlık - Pazarlık (MD 21 F)
İhale Branş Kodları (OKAS)
:
72262000
Onay Tarihi
:
19.03.2012
İlanın Şekli
:
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Yeri - Tarihi - Saati
:
Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire Başkanlığı - 21.03.2012
İhale Kayıt No Durumu
:
İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık

Düzenlediğimiz ikinci anketin sonuçları {2.Poll} :


·         Kullanmakta olduğunuz ERP'yi tekrar seçer miydiniz? Would you use same ERP again?
o   Düzenlenme Tarihi: 10 Mart 2012 - 16 Mart 2012                                                          
o   Katılımcı Sayısı {attendees}: 39  
o   Evet {Yes}: 4, %10
o   Hayır {No}: 26, %66
o   Belki {Maybe}: 9, %23


Elektrik Dağıtım Sektörü 2012 IT Yatırımlar​ı


EPDK Bşk Hasan Köktaş, Elektrik Dağıtım sektörü IT projelerini Basın'a açıkladı.

Bu yılki ilk yatırım kalemi olarak, bilgisayar altyapısı, IT sistemi kurulması var. 2012′nin ortalarına kadar önemli ölçüde IT sistemini yeniliyoruz. Bu bizim orta ve uzun vadede uzaktan ölçümleme sistemleri tüm sistem içine koymak zorundayız. Bilgisayar altyapısını komple değişmeliyiz ki hepsini sistemin içine koyalım. Kısa sürede teknik alt yapı tamamlanacak. İyi noktaya gidiyoruz.Düzenlediğimiz ilk anketin sonuçları:

 • ERP Kullanmaya aday şirketler tarafından yerine getirilen ERP seçim sürecini başarılı buluyor musunuz?
  • Düzenlenme Tarihi: 3 Mart 2012 - 9 Mart 2012
  • Katılımcı Sayısı: 50
  • Evet:3, %6
  • Hayır:33, %66
  • Belki: 14, %28

İnşaat Çalışma Grubu {Construction Working Group}

İlk çalışma grubumuz olan İnşaat Sektörü için iletişimlere başladık.
We started the first working group communications for the Construction Industry.360 derece raporumuzun içeriği hakkında bilgi almak için lütfen
to get information about the contents of the 360 degrees ERP Reports.

http://erpcommittee.blogspot.com/p/360-erp-raporlar-360-erp-reports.htmlÇalışma grupları hakkında bilgi almak için lütfen
For information about working groups

http://erpcommittee.blogspot.com/p/sektorel-calsma-gruplar.htmlİnşaat Çalışma grubumuzda yer alan üyelerimiz
Members of the Construction working group

Avinal İnşaat Yönetim Sistemi Avinal Construction Management Systems

Gama İnşaat Gama Construction

Omni

Özaltın İnşaat Özaltın Construction

www.erpsecimi.com

Çalışma grubuna katılımınız için lütfen iletişim bilgileriniz ve belirlediğiniz bir rumuzla (nickname) komitemize ulaşınız.


  
rumuz oluşturma kuralları için lütfen
rules for the creating a nickname
http://erpcommittee.blogspot.com/p/rumuz-olusturma-creating-nickname.html

iletişim için / contact: erp.komitesi@gmail.com

Sempozyum Duyurusu

Türkiye'de Su, Elektrik, Doğalgaz alanlarında sayaç okuma operasyonları ve bu süreçlerin kurum içi sistemler ile entegrasyonu hakkında sektörün önemli kurumlarını bir araya getirmek amacıyla bir sempozyum düzenleniyor.Kapsamı :
 • El terminalleri ile online/offline sayaç okuma operasyonları.
 • Mobil el terminalleri uygulamaları ve bu alanda sahada kullanılan teknolojiler.
 • Abone, Tahakkuk, Tahsilat alt yapıları ve kurum içi sistemler ile entegrasyonu.
 • GPS Küresel Konumlandırma Sistemi ile elde edilen veriler ve bu veriler ışığında hazırlanan analizler.
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile okuma operasyonlarının entegrasyonu.
 • Web tabanlı online harita uygulamaları ile saha faaliyetlerinin anlık takibi.
 • Hayali okumanın önlenmesi ve gerçek zamanlı personel takibinin sağlanması için kullanılan sistemler.
 • Elektrik, su ve doğalgaz idarelerinin/firmalarının bünyelerindeki abonelerinin adreslerini, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Ulusal Adres Veritabanı(UAVT) Sistemine uyarlama çalışmaları.
 • 3G GSM iletişim alt yapılarının, okuma operasyonlarına getirdiği avantajlar.
 • Akıllı Sayaçların uzaktan okunmasının operasyonel verimliliğe etkileri.
 • Islak İmza yerine Mobil İmza kullanarak kağıttan ve zamandan tasarruf.