İhale: Ekon Kontrol Sistemleri ERP Hizmet Alımı

İhale Makamına ilişkin bilgiler

İhale Makamının;
a) Adı/Ünvanı : Ekon Kontrol Sistemleri Elektrik Mühendislik Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
b) Adresi: Ergazi Mah. Gersan Sanayi Sit. 658 Sk. No:28 Batıkent-Yenimahalle/Ankara

c) Telefon numarası: 312-255 55 58

d) Faks numarası: 312-255 55 85

e) Elektronik posta adresi: cansu.ekmekci@ekon-ltd.com.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Cansu EKMEKÇİ

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, İhale Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Röportaj: Cem Yeker {Interview with Cem Yeker}


Cem Yeker ile Türkiye’deki ERP pazarının gelişimi, ERP üretici firma – çözüm ortağı ilişkileri ve  ERP’nin Türkiye ,Dünya Pazarındaki geleceği hakkındaki düşünceleri üzerine yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

2000 yılından sonra Türkiye’de ERP pazarı nasıl gelişti?

1994 – 2000 yıllarında ağırlıklı olarak uluslararası şirketler gene uluslarası roll-out planları çerçevesinde Türkiye’deki şirketlerinde ERP projeleri yaptılar ve diğer yerel şirketler için referans oluşturdular. Tabii ki bu durum yabancı ERP üreticileri yazılımlarının “yerelleştirme” sürecini de oturtmalarına olanak sağladı. 2000 yılından sonra yerel şirketlerde ERP’ye talep giderek arttı, 2000’li yılların sonuna doğru bu talep hızla pazardaki büyük şirketlerden orta büyüklükteki şirketlere ve KOBİ’lere doğru arttı.

İhale:Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) SAP Yazılımı ve Uygulama ihalesi


İhale tarih (08.05.2012) ve saatine (15:00) kadar ihalenin yapılacağı adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TREDAŞ Genel Müdürlüğü, Hürriyet Mah. Tepebaşı Sok. No:10 Tekirdağ adresine elden teslim edilebileceği gibi e-posta yoluyla da gönderilebilir.

İsteklilerin ihale dokümanını, TREDAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Ticaret Müdürlüğü’nden bedeli karşılığında almaları gerekmektedir.


Röportaj - Bilişim Muhabirleri Derneği Başkanı ve BThaber Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sarı {Interview with Fatih Sarı}

1998 Yılından beri Bilişim dünyasını yakından takip eden Bilişim Muhabirleri Derneği Başkanı ve BThaber Genel Yayın Yönetmeni ile birlikte Türkiye’deki ERP Pazarı’nın gelişimi ve Yurtdışı pazarlardaki durumumuz hakkında yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

Türkiye’de ERP üreticileri beklentilerine ulaştı mı? (Bilişim Pazarını uzun süredir takip ediyorsunuz)
Türkiye’de ERP üreticilerinin beklentilerine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmeden önce bu kavramın ne kadar anlaşıldığı sorusuna yanıt bulmamız gerekiyor. ERP konusu uzun yıllar ülkemizde sadece muhasebe yazılımı olarak algılandı. Yapılan yatırımlar, çok uluslu markaların pazara girmesi ve tanıtım aracı olarak basını da kullanmaya başlayınca ERP nedir sorusunun yanıtı bir nebze de olsun verilmiş oldu. Öte yandan gelişim süreciyle birlikte hayatımıza giren ERP 2 ya da ERP + ve Mobil ERP kavramlarıyla birlikte bu konu pazarda iyice yerleşmiş oldu. Tekrar soruya dönecek olursak bu süreç içinde ERP üreticilerinin kanal yapılarını da oturtarak artık başarılı işlere imza attıklarını görüyoruz. Buradaki tek eleştirim hala müşterinin ihtiyacına göre şekillenen ürün ve çözümler yerine “bizdeki ürün budur” al-kullan mantığıyla hareket eden büyük üreticiler. Türkiye’nin dinamiklerine bakılarak bu mantık da düzeltilebilirse herhangi bir sorun kalmayacaktır.

Röportaj: Mert Kaptan {Interview with Mert Kaptan}

Komite üyemiz Mert Kaptan ile birlikte yapılan röportajı yayınlıyoruz. ERP seçim sürecini ve değerlendirmeyi komitemizle birlikte yürüten Mert Kaptan süreçle ilgili de bilgi verdi.
                                   
Flexi Force Kapı Donanımları A.Ş.
Genel Md. Mert Kaptan
1. Bize Assa Abloy’u tanıtır mısınız?
Faaliyet Alanları? 
Assa Abloy (AA), temel iş alanı olarak kilitçilikten gelen bir Finlandiya ve İsveç firmasının birleşmesiyle ortaya çıkmış 100% halka arz edilmiş bir grup: Hızla büyüyerek Multlock gibi markaları almışlar, sonra entegrasyon geçiş sistemlerine doğru ilerlemiş ve bugün bünyesinde her türlü yaya - endüstriyel geçiş sistemini barındıran 4,5 milyar USD'lik bir ciroya ulaşmış durumda. Halen pazarda marka satın alarak  büyümeye devam ediyorlar.

İhale: Gençler Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Üretim Kaynak Planlama Yazılımı Hizmet Alımı


Sözleşme Makamının;
a)      Adı / Unvanı : Gençler Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
b)      Adresi : Afyonkarahisar Ankara karayolu 15.Km 03200 İscehisar/Afyonkarahisar
c)       Telefon numarası : 0272 3412728
d)      Faks numarası : 0272 3414607
e)      Elektronik posta adresi : genclermermer@hotmail.com
f)       İlgili personelinin adı-soyadı / unvanı : Yüksel Çelikten Yönetim Kurulu Başkanı
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. 
İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu işin;