ERP Komitesi Gaziantep Bölgesi temsilcisi Festival Halı Bilgi İşlem Yöneticisi Sn. Erhan Korkmaz ile röportaj: Gaziantep’de son zamanlarda yapılan yatırımlar ile gıda sektörü ciddi bir ivme kazanmış durumda.

10 Mart 2015 tarihinden beri ERP Komitesi’nin Gaziantep bölgesi temsilciliği görevini sürdüren Festival Halı Bilgi İşlem Yöneticisi Sn. Erhan Korkmaz  ile Gaziantep’de öne çıkan sektörler, Bilişim sektörü ve Kurumsal çözümlere olan yaklaşım hakkında yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

“- Gaziantep, herkesin bildiği üzere daha çok tekstil ağırlıklı çalışan bir şehirdir: Halıcılık ağırlıklı olarak faaliyet konusudur. Dünya üzerinde üretilen halıların neredeyse %60’ı burada üretilmektedir. “

Tekstil kolunda başka bir sektör ise iplik üretimidir. Yine ülke genelinde iplik üretiminde ciddi bir pazar payını elinde bulundurmaktadır. Bunların yanında özellikle son zamanlarda yapılan yatırımlar ile gıda sektörü ciddi bir ivme kazanmış durumda. Bunların dışında plastik ve ambalaj sanayinde yüksek pazar payına sahip şirketler de yer almakta. Kahramanmaraş ise Gaziantep’e paralel faaliyet gösteren fakat Gaziantep kadar sanayisi kuvvetli olmayan bir şehir. Genel anlamda tüm sektörlerde öncü firmalar tarafından IT alanında sürekli bir yenilik çalışması yapılmaktadır. Firmalar büyürken daha rahat yönetilebilmek için ciddi yatırımlar yapmaktan kaçmamaktadırlar.

Gaziantep’te mevcut bilişim düzeyi maalesef yüksek seviyelerde olduğu söylenemez.

Şehrin sembolü olan markalar dışında bilişim alanında ciddi yatırım yapan şirket bulmak oldukça zordur. Bilişim alanında ilk defa denenen ya da yapılan tüm projeler, ekipmanlar, vs. önce bu şirketler tarafından uygulanır. Bunun sebebini yatırım yapamama imkanı olarak görmemek gerek çünkü gerçekten yatırım yapma kapasitesi olan şirketler bile, kendi alanlarında öncülerinin yada rakiplerinin durumlarını görmeden hareket etmek istemezler. Burada şöyle bir sonuç çıkabilir: Başarılı olan projelerin örnek alınma olasılığı çok yüksektir. Geçmişte bazı şirketler tarafından başarı ile uygulanıp sonra herkeste yayılan birçok örnek mevcuttur.


Gaziantep’te kurumsal çözümler sektörel bazda çabuk yayılma potansiyeline sahiptir. Firmalar yeterince fazla olan rekabet ortamında, kendilerini yeni bir maceraya atmak yerine, mevcut bir çözümü kabul etmeye daha çabuk yanaşıyorlar. Alanında başarılı işler yapan firmalar için ürünlerini pazarlamada ciddi bir kolaylık sağlayabilir. Ne kadar başarılı bir projeyi satın alsanız bile, bu projeyi yürütecek, mevcut sistemi analiz edecek, verileri doğru yorumlayacak analitik düşünce yeteneği yüksek eleman profiliniz yoksa bütün bunlar bir hayal olup kırıklığına yol açabilir. Nitekim şehrin en büyük sıkıntısı olan nitelikli eleman eksikliği burada ciddi şekilde kendini göstermektedir.

Gaziantep’te bilişim düzeyi çok hızlı gelişiyor, pazar büyüyor, firmalar hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet etmeye çalışıyor.

Bunun için IT yapılarına daha çok destek vermeye hazırlanıyorlar. Şu anda piyasada ERP ’ye geçmeyi hedefleyen bir çok şirket var. ERP üreticileri de Gaziantep ’te örnek proje çıkarmak için yarışıyorlar ve bunun için bir çok fedakarlıkta bulunuyorlar. Firmalar daha çok burada kendi sektörlerine uygun çözümler sunan paket programlara yönelmek istiyorlar. Çünkü alışmış oldukları yapıda sektörel çözümler var. Bunlara ek olarak finans, insan kaynakları, CRM, süreç yönetimi (BPM), proje yönetimi (PM) gibi paketleri de bünyelerine katarak, tek bir veri tabanı yapısında ve tek merkezden yönetmek istiyorlar. Bütün bunlara ek olarak donanımsal anlamda da ciddi yapılanmalar yapılamaya başlandı. Önümüzdeki 10 yıllık içinde ERP kullanım oranının katlanarak artacağını tahmin ediyorum.

Kurumsal yazılım projeleri, firmaların farkında olamadıkları dinamiklerini gözlemlemekte büyük öneme sahiptirler. Kirli veri yapısının olduğu firmalarda kurumsal yazılımların tercihi ile ortaya çıkan güvenilir veri ve bunların doğru yorumlanması firmaların gelecekle ilgili stratejik kararların alınmasında önemli paya sahiptir. Ayrıca bu projelerin sunmuş olduğu yapıya uyum sağlamakla, şirketlerin belki de çok fazla uğraştıkları birimler arası ilişkileri kuvvetlendirme ve takım çalışmasını tetiklemesi açısından da oldukça öneme sahiptir. Eğer almış olduğunuz yazılım yeterince esnek ve proje ekibinizde hareket kabiliyeti yüksek ise, değişen pazar koşullarına doğru bir şekilde uyum sağlama açısında da sağladığı katkı göz ardı edilemez. Bütün bunların yanında artan teknoloji ile B2B, B2C ve CRM  gibi sistemlerin ana yapıya entegre olması ile müşteri ve tedarikçilerle olan iş birliğinin geliştirilmesi yönü de oldukça ön plana çıkan taraflarıdır.

ERP komitesi, kuruluş amacı itibarı ile ihtiyaç duyulan her sektörde ERP kullanımını desteklemek ve bu hususta ilgililere çözümler üretme amacı gütmüş bir topluluktur. Bu kadar işlevsel ve katma değeri yüksek bir yapının hem toplumda hem de firmalarda bilinirliğini artırmak ve bundan maksimum düzeyde fayda sağlamasını tetikleyerek, daha verimli kurum ve kuruluşların ortaya çıkmasını sağlayarak dolaylı yoldan ülke ekonomisine katkı sağlaması yadsınamaz bir özelliğidir. Ayrıca bu platformun çatısı altında toplanan çalışma gruplarında yer alan üyeler sahip oldukları birikim ve deneyimleri şeffaf ve gönüllü olarak paylaşmaktadırlar.

ERP komitesi ile internet aracılığı ile tanıştım. ERP, zaten ilgi duyduğum bir alandı ve bu konuda çalışmaktaydım. Topluluğa üye olmakla başladım, düzenli gelen mailleri gördükçe ve yapılan işleri takip ettikçe, benimde bu topluluk içerisinde yer alıp en azından kendi bölgemde bu kültürün gelişmesini katkı sağlayabileceğimi düşündüm ve sonraki süreçler için daha aktif rol almak istedim.

“- ERP komitesinin vizyonunu gerçekçi buluyorum. İhtiyaçlar güzel analiz edilmiş ve ortaya konulmuş. Bunun içinde bir yapı oluşturulmuş. Bu yapı içerisinde yer almaktan keyif alıyorum  ve bu çarkın doğru bir şekilde dönmesine katkı sağlamayı borç görüyorum.”

ERP komitesi marka bağımsız çalışıp her sektörün ihtiyacına uygun çözümü seçmesinde sadece bir yol gösterici olmalıdır, kesinlikle karar verici değil. Sadece uygun ürün seçiminde değil ayrıca komite içerisinde kurulan çalışma grupları sayesinde üniversitelerdeki AR-GE çalışmalarında ve  ERP projelerinde çıkmaza düşülen noktalarda şirketlere destek olabilmelidir. Üyeleri arasında bulunan gerek akademisyenlerle, gerek üretici firmalarla, gerek proje yöneticileri ve son kullanıcılar ile sektörün geleceği ile ilgili öngörülerde bulunarak, herkesin bu öngörülere göre aksiyon alması sağlanabilir. En önemlisi de ERP ’yi bir ihtiyaçtan ziyade bir firmalarda gereklilik olarak görünmesinin sağlanmalıdır.

Erhan Korkmaz Hakkında
1987 İskenderun, Hatay doğumluyum. Bekarım, emekçi bir ailenin 2 çocuğundan büyük olanıyım. İlköğretim ve liseyi doğduğum şehirde tamamladım. 2006 yılında Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne başladım. ERP serüvenimde işte bu aşamada başladı. Önceleri sadece benim için bir ders ya da proje konusu olan ERP, daha sonraları araştırdıkça beni içine çeken bir sistem oldu. Bitirme yılında üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, tezimi uygulamalı yapma imkanı yakaladım. Başarılı geçen bir tez döneminden sonra ERP sistemine yeni geçecek şuan ki şirketimde çalışma fırsatı yakaladım. 2011 yılında mezun olur olmaz, yüksek öğrenime devam ettim. Yine Gaziantep Üniversitesinde Fen bilimleri Enstitüsü altında faaliyet gösteren Endüstri Mühendisliği ana bilim dalında lisans üstü eğitime başladım. Yüksek lisans tez konum ise Simülasyon sistemlerinin ERP ile entegrasyonu idi.

2011 yılında henüz mesleki kariyerime ERP projesi ile başladım. Gaziantep OSB faaliyet gösteren ‘Festival Halı’, tüm süreçlerini ERP ile yönetmek için proje başlatmıştı. Şirket bünyesinde bulunan 2 halı ve 2 iplik tesislerinde hedef tüm süreçlerin ERP ile kontrol altına alınmasıydı. İlk etapta bunun için kurulan ekipte yer aldım. Sektörün sürekli değişen dinamikleri ve artan rekabet ortamı projeyi zorlaştıran temel etkenlerdi.


Tüm bu koşullar altında projeye süreç analizleri ile başladık. Satın  alınan ERP programının da sektörde ilk proje olmasından ötürü, hazır çözümler bulmak zordu. Doğru analizler ve çok fazla yeni geliştirmeler ya da iyileştirmeler yapılarak proje belli bir aşamaya ulaştıktan sonra canlıya geçiş için kullanıcı eğitimleri verilmeye başlandı. Canlıya geçişten sonra yaşanan sıkıntılarda kullanıcılara sıcak destek verilmesi ve ön görülmeyen hataların giderilmesi süreçleri dahil olmak üzere en başından itibaren hemen her görevde ve modülde yer aldım. Daha sonra stabil olmaya başlayan yapıda, geliştirme platformu ile ilgili eğitimlerde alındıktan sonra bu defa bir üst basamak olan modül geliştirmelerinde yer almaya başladım. Mağazacılık modülü (RTM), insan kaynakları, finans, üretim, satın alma bizzat süreçlerinde bulunduğum ve gerek süreç iyileştirmesi gerekse de yazılım geliştirmesi yaptığım modüllerden bazılarıdır. Şuan mevcut yapıda devam eden süreçlerin düzenlenmesi, yeni süreçlerin projelendirilmesi, kullanıcı hatalarına destek, yazılım geliştirmesi gibi ERP süreçlerinde ortaya çıkan tüm durumlara destek olmaya devam ediyorum.